Ketahui acara pemasaran

Ketahui acara pemasaran, program latihan dan aktiviti promosi yang dianjurkan oleh Zhulian. Melalui acara sebegini, kami bermatlamat untuk menyampaikan kepada anda segala maklumat dan berita terkini yang anda perlukan untuk kekal bermotivasi dan terus memajukan diri. Sebagai Usahawan Zhulian, anda haruslah menggunakan sebaiknya segala peluang yang dibentangkan untuk berhubung, mendekati dan berinteraksi di kalangan rakan Pengedar atau downline. Hanya melalui penyertaan aktif, anda berpeluang melihat segala yang Syarikat tawarkan demi menolong anda mencipta masa depan yang cerah.

Sebagai penggerak momentum anda untuk mengusahakan kelayakan bagi R & R Symposium kelak, marilah ke Agensi-agensi berkenaan di Zon anda untuk mencerap ilmu dan panduan, inspirasi dan semangat daripada para Pemimpin terpilih. Segeralah mantapkan usaha dan langkah seiring menuju kecemerlangan kerjaya dan kehidupan!


Sebagai penggerak momentum anda untuk mengusahakan kelayakan bagi R & R Symposium kelak, marilah ke Agensi-agensi berkenaan di Zon anda untuk mencerap ilmu dan panduan, inspirasi dan semangat daripada para Pemimpin terpilih. Segeralah mantapkan usaha dan langkah seiring menuju kecemerlangan kerjaya dan kehidupan!